Uber / Sofija, Bugarska

Program: enterijer poslovnog objekta / office interior Tip projekta: narudžba
Investitor: Uber
Autori: Aleksandar Mitić M.Arch., Mladen Vulević M.Arch., Mladen Nastasijević M.Arch.
Saradnik: Marija Blagojević M.Arch.
Izgradjena površina: 4.500,00 m²
Projekat: 2019.
Realizacija: 2020.