K HOUSE / Novi Sad, Srbija

Program: stambeni
Tip projekta: narudzba
Investitor: fizicko lice
Autori: Marija Blagojević M.Arch., Aleksandar Mitić M.Arch., Mladen Vulević M.Arch. Mladen Nastasijević M.Arch.
Površina parcele: 10 000 m²
Izgradjena površina: 650 m²
Projekat: 2020.
Realizacija: N/A