A3 architects, projektantski studio osnovan 2008. godine od strane arhitekata Aleksandra Mitića i Mladena Nastasijevića u Beogradu, otelovljuje osnivačku viziju posvećenu stvaranju prilagodljivih, održivih i kreativno osmišljenih životnih prostora. Ova posvećenost inovacijama i prilagodljivost dizajna postali su temelj identiteta firme.

Vođstvo

Vođstvo A3, predvođeno arhitektama Aleksandrom Mitićem i Mladenom Nastasijevićem, zajedno sa partnerom Mladenom Vulevićem, postavilo je izuzetan standard za izvrsnost u oblastima arhitekture i dizajna. Njihovo zajedničko znanje i vizija su motor dinamičnog pristupa firme u suočavanju sa izazovima i pomeranju granica onoga što je moguće.

Senior Principal Architect | Founder

Aleksandar Mitić, M. Arch.

Senior Principal Architect | Founder

Mladen Nastasijević, M. Arch.

Head of studio | Senior Partner

Mladen Vulević, M. Arch.

Senior Principal Architect | Founder

Tereza Dvorakova, M. Arch.

Tim

Miloš Simić, M. Arch

Petar Opačić, M. Arch

Itana Topalović, M. Arch

Savo Ukropina, M. Arch

Nikita Beniaminov, M.Des

Tijana Stojanov, M. ArchD

Marijana Simić, M. Arch

Na početku projekta, naš tim primenjuje inkluzivnu, kolaborativnu metodologiju ukorenjenu u dizajn razmišljanju (“design thinking”).


Naš pristup projektovanju kombinuje agilnost i intimnost butik-studija sa ekspertizom svetski poznatih arhitektonskih firmi. Pristup orijentisan ka ljudima stavlja potrebe klijenata u centar fokusa, obezbeđujući da svaki dizajn bude jedinstven. A3 odbacuje gotove modele, opredeljujući se umesto toga za nekonvencionalna rešenja koja dosledno podižu lestvicu izvrsnosti i originalnosti. Uključivanje svih aktera projekta u kreativni proces omogućava svakom projektu da razvije svoju jedinstvenu priču.

Firma se oslanja na raznovrsne saradnike, konsultante i stručnjake, što garantuje rešenja prilagođena svakom projektu. Ovaj kolaborativni ekosistem osigurava da naša rešenja ne samo zadovoljavaju, već i prevazilaze očekivanja klijenata, stvarajući prostore sa jasnim identitetom i svrhom.

Naš portfolio odlikuje raznovrsnost i stručnost u različitim arhitektonskim domenima. Projekti uključuju brojne stambene prostore, od transformacija enterijera do vila na obali mora, gradskih kuća, vikend kuća prilagođenih za odmor, kompleksnih enterijera velikih kancelarijskih prostora, supermarketa i maloprodajnih prostora. Takođe , naša specijalnost su i upečatljivi paviljoni i izložbeni prostori.

U skoroj budućnosti, A3 arhitekti se pripremaju za uzbudljive poduhvate, uključujući projekte kao što su destilerije, enterijeri aerodroma, vile, odmarališta, inovativni radni prostori i mnoge druge. Uticaj A3 odavno seže i izvan granica Srbije, sa otvaranjem našeg ofisa u Pragu 2013. godine, predstavljanjem Srbije na svetskim izložbama (Dubai 2020, Astana 2017) i planovima za dodatne filijale u kosmopolitskim centrima širom sveta. Ova globalna ekspanzija ističe ambiciju firme da bude ključni igrač na međunarodnoj sceni.

Firma se oslanja na raznovrsne saradnike, konsultante i stručnjake, što garantuje rešenja prilagođena svakom projektu. Ovaj kolaborativni ekosistem osigurava da naša rešenja ne samo zadovoljavaju, već i prevazilaze očekivanja klijenata, stvarajući prostore sa jasnim identitetom i svrhom.

Naš portfolio odlikuje raznovrsnost i stručnost u različitim arhitektonskim domenima. Projekti uključuju brojne stambene prostore, od transformacija enterijera do vila na obali mora, gradskih kuća, vikend kuća prilagođenih za odmor, kompleksnih enterijera velikih kancelarijskih prostora, supermarketa i maloprodajnih prostora. Takođe , naša specijalnost su i upečatljivi paviljoni i izložbeni prostori.

U skoroj budućnosti, A3 arhitekti se pripremaju za uzbudljive poduhvate, uključujući projekte kao što su destilerije, enterijeri aerodroma, vile, odmarališta, inovativni radni prostori i mnoge druge. Uticaj A3 odavno seže i izvan granica Srbije, sa otvaranjem našeg ofisa u Pragu 2013. godine, predstavljanjem Srbije na svetskim izložbama (Dubai 2020, Astana 2017) i planovima za dodatne filijale u kosmopolitskim centrima širom sveta. Ova globalna ekspanzija ističe ambiciju firme da bude ključni igrač na međunarodnoj sceni.

ESG

U srcu filozofije A3 studija leži nepokolebljiva posvećenost standardima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i dobrog upravljanja (Environmental, social, and governance (ESG) investing). A3 se ističe kao rani pristalica i regionalni prvak ovih standarda, obezbeđujući da svaki projekat bude osmišljen sa fokusom na dugovečnost, nasleđe, društvenu pravičnost i ekološku održivost.

Jedan Projekat, Jedno Drvo

Jedan Projekat
Jedno Drvo

Za svaki projekat koji preduzmemo, obavezujemo se da ćemo posaditi drvo u blizini njegove lokacije, obezbeđujući opipljiv doprinos lokalnom ekosistemu i dobrobiti životne sredine.